In English

Voice controlled ambulance computer

Röststyrning av ambulansdator

Johan Hoff ; Carl Martin Landquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX073/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 52380

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek