In English

Three-dimensional localization of industrial tools in car manufacturing plants

Alexander Mansouri ; Pontius Nokrach
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX060/2006, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 52190

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek