In English

Driver monitoring - Development of a system for driver evaluation and driver training using CAN-signals from a radar and camera

Förarmonitorering - Utveckling av ett hjälpmedel för bedömning av en förares körinsats med hjälp av CAN signaler från radar och LDW-kamera

Karolina Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX054/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 52173

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek