In English

Evaluation of radio implementation for emergency call systems, focusing on low cost solutions and software-defined radio technology

Fei-Neng Chuang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 52170

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek