In English

Järnbrott Stormwater Pond: Evolution of the Pollutant Removal Efficiency and Release from Sediments

Delphine Lavieille
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:46, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: stormwater pond, removal efficiency, suspended solids, heavy metals,Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 5193

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek