In English

Influence of Lineaments on the Productivity of Water Supply Boreholes in a Hard Rock Terrain: a Systematic Approach in Pinga Oya Basin, Kandy, Sri Lanka

David Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för byggnadsekonomi, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2984214-4; 2005:32, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: remote sensing, GIS, groundwater exploration, borehole siting, hard rock, lineament, Sri Lanka, KandyPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 5190

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek