In English

Att förpacka en LCD-TV. Skapandet av en förpackningslösning för Lava Electronics

Christian Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-10-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 51310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek