In English

Framtagning av nyckeltal för huvudprocessernas inre effektivitet inom Semcon AB

Patrik Andersson ; Maria Winsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 51119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek