In English

En modell för bedömning av kvalitetsbristkostnader på ett fordonsutrustningsföretag i Västsverige

Emil Skoog ; Erik Ewerlöf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 51094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek