In English

Implementeringsstrategi för Reliability Centered Maintenance

Jonas Olofsson ; Nicklas Johansson ; Anders Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 51077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek