In English

Implementering av ISO 9001:2000 vid GOT Design AB

Christopher Linö ; Anders Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 51069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek