In English

Social och ekologiskt hållbar produktutveckling. En studie av småföretag och deras mognadsnivå

Socially and ecologically sustainable product development. An investigation into small sized enterprises and their level of maturity

Johanna Lindblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 50915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek