In English

A C-class hybrid for the 2020s. An exterior design concept for a hybrid car focusing on the French market

Stéphanie Abiven
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-10-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 50908

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek