In English

Development of a Module Designed for Wireless Internal Communication

Armin Ohadi ; Joakim Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 49107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek