In English

Cocoon - Utveckling av ett mobiltelefonkoncept för den icke- tekniska generationen

Rebecca Eliasson Feder ; Anna Wennerholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 49070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek