In English

Att förpacka identitet - utveckling av ökad samhörighet mellan förpackning, produkt och varumärke för Limited Label

Simon Cetrez ; Olof Malmeling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-09-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 48360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek