In English

San Pietro serien : En serie arkitekturövningar och översättningar med texter av Jacques Derrida, Le Corbusier, Enric Miralles & Eva Prats

Johan Linton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998. 133 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: arkitekturteori, arkitekturhistoria, Rom, Tuscania, Paris, Le Corbusier, Jacques Derrida, Enric Miralles, Eva Prats, Guillaume Jullian de la FuentePublikationen registrerades 2007-09-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 48260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek