In English

Flödessimulering av livsmedelsproduktion; syrade mejeriprodukter

Flow simulation of food production; culturated diary products

Olle Alvemark ; Fredrik Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-09-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 47916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek