In English

A Machine-assisted Proof of the Subject Reduction Property for a Small Typed Functional Language

Ana Bove
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-09-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 47423

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek