In English

Komplexitetsreducering genom övergripande modularisering

Johan Grönkvist ; Christian Levin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-09-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 47140

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek