In English

Study of Static and Dynamic Receiver Sensitivity of Terminals for Several Mobile Communication Systems

Ludovic Brezault
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek