In English

Characterization of Omni-Directional Antennas Using H-Near Field Probe

Anish Chand Turlapaty
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek