In English

Experimental Studies of Operating Near-Field Antennas

Jessica Björkström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45132

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek