In English

TCP Measurements of GSM & 3G Phones in Reverberation Chamber at GSM 900/GSM 1800 MHz and 3G Frequency Bands

Sadullah Özcan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45131

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek