In English

FEM Simulations of Hard and Soft Waveguides Modelled with Anisotropic Materials

Alessandro Ciccarone
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek