In English

Physical and Statistical Models for Estimating the Number of Independent Samples in the Chalmers Reverberation Chamber

Eric Marzari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45125

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek