In English

Waveguide-Fed Parallel Plate Slot Array to Feed a Quasi-Optical Grid Amplifier

Miroslav Samardzija
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45124

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek