In English

Reverberation Chamber: Channel Characterization and BER Measurements

Martina Gabele
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45123

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek