In English

Experimental and Numerical Study of Excitation of Miniaturized Quasi-TEM Hard Waveguide

Pablo Juan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek