In English

Measurements of DECT Phones and Base Stations with a Reverberation Chamber

Ronan Bourhis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45119

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek