In English

Study of Wideband Feeds in Cylindrical Shields for Use in Large Radio Telescopes

Rikard Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45118

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek