In English

Omni Directional Base Station Antenna for Fixed Wireless Access System in Rectangular Waveguide

Anders Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45117

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek