In English

Study of resonances in a hard waveguide cavity for quasioptical amplifier

Lillo Verdú ; R. José
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45116

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek