In English

Study of diversity antennas and stirrer efficiency in the reverbera­tion chamber

Furqan Saeed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45115

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek