In English

Field solutions in soft and hard waveguides

Giuseppe Ruvio
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45113

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek