In English

Radiation pattern control of sectoral beam base station antennas at millimeter-wave band by G2DMULT

Ulf Carlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45112

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek