In English

Study of head and hand phantoms and cable chokes when measuring phones in reverberation chamber

Daniel Rico
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45111

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek