In English

Centred inclined slot radiating between baffles to achieve circular polarisation

Francois Péan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45110

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek