In English

Radiation efficiencies of phone antennas and radiated power of mobile phones measured in two anechoic chambers and two reverberation chambers

Nikolay Serafimov
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45108

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek