In English

The design of a waveguide slot antenna with circular polarization

Nicolas Cordier
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek