In English

Study of losses due to head and hand of mobile phones with external and built-in antennas in reverberation chamber

Raquel Serrano Calvo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45104

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek