In English

Evaluation of the Monostatic Radar Signal In the Case of Triple Reflections at Flat Panels

Maria Engvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek