In English

Multi-Layer planar and cylindrical structures

Brian J. Rolnick
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45096

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek