In English

A direct optimisation method for waveguide slot antennas

Marco Forzati
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek