In English

Polarisationskänsligt dubbelreflektorsystem för Ka-band (30 GHz)

Sven-Henrik Eliasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45090

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek