In English

Development of high efficiency cup element antennas

T. Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45088

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek