In English

Conformal antenna: Analysis of electromagnetic scattering

Martin Emanuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45084

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek