In English

Wide scan array antenna of printed dipole elements

Ola Kaspersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek