In English

Waveguide modal analysis applied to the design of leaky waveguide slot antennas

Magnus Lundmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45079

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek