In English

Development of a microstrip array antenna for a satellite navigation and communication system

Tomas Göransson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1998.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 45078

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek